Finansiranje kupovine stana

Za lakšu i jednostavniju kupovinu Vašeg novog doma, dogovorili smo kreditno finansiranje putem sljedećih banaka:

  • Krediti do 10 godina otplate sa kamatnom stopom od 1,99% promjenljiva ili 2,79% fiksna
  • Krediti do 15 godina otplate sa kamatnom stopom od 2,79% promjenljiva ili 3,49% fiksna
  • Krediti do 20 godina otplate sa kamatnom stopom od 3,09% promjenljiva ili 4,19% fiksna
  • Krediti preko 20 godina otplate sa promjenljivom kamatnom stopom od 3,39%

  • Krediti do 10 godina otplate sa kamatnom stopom od 1,99% promjenljiva, bez naknade za obradu i vođenje kreditnog računa kod NLB banke.
  • Krediti do 15 godina otplate sa kamatnom stopom od 2,89% promjenljiva, bez naknade za obradu i vođenje kreditnog računa kod NLB banke.
  • Krediti do 25 godina otplate sa kamatnom stopom od 3,39% promjenljiva, bez naknade za obradu i vođenje kreditnog računa kod NLB banke.