Rješenje o odobrenju za građenje

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Tuzla izdala je pravosnažno
Rješenje o odobrenju za građenje broj: 06/6-19-25016-2021